Mục vụ của Nước Cha Được Đến hiện đang có nhu cầu như sau:

    • Hỗ trợ chương trình Học Kinh Thánh online
    • In và phát sách để hỗ trợ cho việc học Lời Chúa ở những nơi có nhu cầu
    • Cung cấp thẻ nhớ bài học và máy nghe cho những người ở vùng sâu vùng xa
    • Giúp đỡ trẻ em mồ côi ở Đồng Nai cùng các vùng khác
    • Hỗ trợ và giúp đỡ cho những người bị bệnh tâm thần tại Cà Mau
    • Giúp xây dựng và phát triển cơ sở những điểm nhóm khi cần

Quí vị có thể dự phần dâng hiến theo một trong hai cách sau:
1. Chuyển khoảng theo Zelle: gởi vào số phone (740) 632-2336
2. Gởi bằng check xin gửi về:
Thy Kingdom Come Ministries Inc.
15699 State Route 152
Toronto OHIO, 43964.
Tất cả những sự dâng hiến của quí vị sẽ có giấy báo miễn trừ thuế vào cuối năm, đồng thời chúng tôi cũng sẽ cung cấp những thư cảm ơn từ địa phương và hình ảnh nếu quí vị cần. Nguyện xin Chúa ban phước dư dật trên quí vị.

Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời.” 2 Cô-rinh-tô 9:12