Warning: Undefined array key 1 in /homepages/13/d740203436/htdocs/clickandbuilds/NuocChaDuocDen/wp-content/themes/pcom/functions.php on line 880

Những Loạt Bài Hay Nhất

Video Mới Nhất
Xem tiếp >

THÔNG BÁO CỦA NƯỚC CHA ĐƯỢC ĐẾN

Chúng ta đang đi trong chủ đề về Đức Thánh Linh. Nguyện xin Chúa Thánh Linh hành động mạnh mẽ trên con cái Ngài để biết cách cộng tác với Đức Thánh Linh và sống đắc thắng quyền năng cho vương quốc Thiên Đàng.

Kinh Thánh: Tổng hợp

Mục đích: Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. (1 Ti-mô-thê 2:4)

Xem Bài Học

Kinh Thánh:

Mục đích: Chương trình cầu nguyện tối thứ hai

Xem Bài Học

Kinh Thánh: Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. (1 Phi-e-rơ 5:8)

Mục đích: Hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không biết mưu chước của nó. (2 Cô-rinh-tô 2:11)

Xem Bài Học

Kinh Thánh: Giăng 17:11, 21-23

Mục đích: Ấy nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây dựng trong sự yêu thương. (Ê-phê-sô 4:16)

Xem Bài Học

Kinh Thánh: Giăng 17:20-26

Mục đích: Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. (Hê-bơ-rơ 7:25)

Xem Bài Học