Công Vụ 12:1-24 - SỰ BÀY TỎ VÀ GIẢI CỨU SIÊU NHIÊN

Chúa Nhật 30/9/2018

Câu ghi nhớ: Công-vụ 12:5 Vậy, Phi-e-rơ bị cầm trong khám, còn Hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn.

Mục đích: Lời cầu nguyện bởi sự hiệp một, yêu thương, và bền đổ của Hội Thánh sẽ đem đến cho những người đang bị cầm tù sự bày tỏ và giải cứu một cách lạ lùng từ thiên đàng.

Cô Hosanna cùng với chồng là Bill Warren đã đến thăm viếng và chia sẽ Lời Chúa với Hội Thánh Thế Hệ Mới, Bellevue Washington, từ thứ sáu 28/9/2018 đến 30/9/2018.

Xin quí vị dự lớp học online mỗi chiều Chúa Nhật, lúc 8 pm giờ miền Đông Hoa Kỳ, gọi vào số 1-857-232-0476 số code 650339.
Download MP3 bài giảng hay PDF dàn bài, xin vào
http://nuocchaduocden.tv
Xin liên lạc với chúng tôi qua email: nuocchaduocden.tv@yahoo.com

Prev
1 of 1
Next
Prev
1 of 1
Next