Tải MP3Tải Dàn Bài


Ngày 8: SỰ PHỤC VỤ

1. Kinh Thánh:
Galati 5:13 Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.
Ê-phê-sô 6:5 Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, 6 không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. 7 Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ, cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, 8 vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc lành mình đã làm.
2. Suy gẫm: Tôi đã rất có phước khi được ăn trong những nhà hàng sang trọng và ở trong những khách sạn đắt tiền. Một điều mà tôi nhận thấy là tại những nơi đó, sự phục vụ rất được chú trọng cao, không có bất cứ điều gì để làm bạn phiền lòng. Kết quả là, ở những nơi như thế họ chiếm được uy tín cao đối với khách hàng, nâng cao và phát triển thương hiệu tốt. Kinh thánh dạy chúng ta rằng hễ làm việc gì thì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta (Côl 3:32). Nếu Chúa nhìn thấy chúng ta trung tín trong việc nhỏ, Ngài sẽ giao cho chúng ta công việc lớn hơn. Tôi tin có 6 thái độ quan trọng để bày tỏ về việc phục vụ hết mình cho Chúa đó là: cam kết, trung thành, nhanh chóng, trách nhiệm, tôn trọng người khác, và chất lượng cao. Nếu chúng ta tin rằng sự bức phá của Chúa đang gia tăng trên mỗi mục vụ tại hội thánh của bạn, chúng ta phải mang sự phục vụ tốt nhất đến với những người mà chúng ta đang phục vụ.
3. Trọng tâm cầu nguyện:
•   Xin Chúa bày tỏ cho bạn bất cứ lĩnh vực nào bạn cần phải luyện tập.
•   Xin Chúa giúp bạn làm những thay đổi cần thiết.
•   Xin Chúa giúp bạn làm được mọi sự cách xuất sắc nhờ sức của Chúa.
•   Cầu nguyện cho hội thánh địa phương bạn sẽ là hội thánh xuất sắc trong sự phục vụ.
•   Xin Chúa gia tăng các mục vụ của chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 1 =