16. HẬU QUẢ CỦA GIẬN DỮ, BẤT HÒA

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:21-26 Câu gốc: Châm-ngôn 29:22 Người hay giận gây ra điều tranh cạnh; Và kẻ căm gan phạm tội nhiều thay. Mục đích: Gia-cơ 1:19 Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; 20 vì cơn giận của người

... Đọc tiếp.