CỬA VÀO NƠI CHÚA HIỆN DIỆN

I. TẤM MÀN LUÔN ĐƯỢC DÙNG Ở TẠI CÁC LỐI VÀO 1. Cổng vào đền tạm: Còn được gọi là cửa hành lang Xuất Ê-díp-tô Ký 27:16 Còn cửa hành lang có một bức màn dài hai chục thước bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sặm, có thêu, cùng bốn cây

... Đọc tiếp.