13 – HÃY CHIẾU SÁNG RA TRONG NƠI TỐI TĂM

Câu gốc: Ê-sai 60:1 Hãy dấy lên, và chiếu sáng ra! Vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Mục đích: Ma-thi-ơ 5:16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen

... Đọc tiếp.