Cầu Nguyện Công Bố Buổi Sáng

Hãy nói với dân chúng: Đức Giê-hô-va nói rằng: Ta chỉ sự hằng sống Ta mà thề, Ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời Ta đã nghe các ngươi nói (Dân 14:28). Con cảm ơn Chúa vì mỗi buổi sáng lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, sự thành tín của Ngài lớn

... Đọc tiếp.

CẦU NGUYỆN GỢI Ý

Cầu nguyện buổi sáng Cảm ơn Đức Chúa Giê Xu đã cho con một giấc ngủ bình an! Xin Đức Chúa Giê xu tha hết tội lỗi của con, nếu trong giấc mơ hay trong ý tưởng  con có phạm tội cùng  Chúa xin Chúa cũng tha thứ cho con bởi Huyết Ngài, xin Chúa  dựng  nên trong

... Đọc tiếp.