01 – ĐỀN THỜ BỊ SỤP ĐỔ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 24:1-26 Câu ghi nhớ: Lu-ca 19:44 Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng. Mục đích: Giúp chúng ta tỉnh thức, cầu nguyện, yêu mến Chúa

... Đọc tiếp.

02 – NHỮNG DẤU HIỆU TRƯỚC KHI TẬN THẾ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 24:3-14 Câu ghi nhớ: Vậy, hãy tỉnh thức luôn và cầu nguyện, để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra, và đứng trước mặt Con người. (Lu-ca 21:36) Mục đích: Chúa Giê-xu cảnh báo vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất. (Lu-ca

... Đọc tiếp.

03 – NGÀY TẬN THẾ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 24:28-52 Câu ghi nhớ: Ma-thi-ơ 24:36 Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. Mục đích: Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. (Ma-thi-ơ

... Đọc tiếp.