06A – NHỮNG NGƯỜI NAM TIN KÍNH CHÚA

Mục đích: Giúp chúng ta xây dựng đức tin để sống và hầu việc Chúa bởi lẽ thật của Ngài. 1. Mệnh lênh: CHO NGƯỜI NAM 1 Ti-mô-thê 2:8 Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi

... Đọc tiếp.