05 – PHÉP LẠ CHO GIA ĐÌNH MỚI

Kinh Thánh: Giăng 2:1-10 I. BỐI CẢNH XẢY RA PHÉP LẠ ĐẦU TIÊN Giăng 2:1a Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, 1. Thời điểm: Cách sau ba ngày (1a): Đức Chúa Jêsus chọn các môn đồ đầu tiên để thi hành chức vụ 2. Hoàn cảnh: Có một

... Đọc tiếp.