25. HÃY GÕ CỬA SẼ ĐƯỢC MỞ CHO

Câu gốc: Hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì ai gõ cửa thì được mở. Ma-thi-ơ 7:7; c8c 1. Chúa xác định lời hứa của Ngài qua câu chuyện: Gõ cửa để xin bánh cho bạn Lu-ca 11:5-13 Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa

... Đọc tiếp.