04 – ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN, CẦU THAY

Câu ghi nhớ: Ê-sai 62:6 Hỡi Giê-ru-sa-lem, ta đã đặt các vọng canh trên thành ngươi; cả ngày và đêm chúng nó chẳng hề im lặng. Hỡi các ngươi là kẻ nhắc nhở Đức Giê-hô-va, chớ có nghỉ ngơi chút nào. Mục đích: Ê-sai 21:6 Vì Chúa phán cùng tôi như vầy: Hãy đi, sắp

... Đọc tiếp.