17. HẬU QUẢ CỦA SỰ BẤT HÒA

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:23-26 Câu gốc: Rô-ma 12:18 Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Mục đích: Gia-cơ 3:17 Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và

... Đọc tiếp.