15. SỰ TỒN TẠI CỦA LỜI CHÚA

Câu gốc: Lu-ca 16:17 Trời đất qua đi còn dễ hơn một nét chữ trong luật pháp phải bỏ đi. Mục đích: Ê-sai 55:11 thì lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều Ta muốn, thuận lợi công việc Ta

... Đọc tiếp.