TÌM ĐẤNG SỐNG TRONG VÒNG NGƯỜI CHẾT

Kinh thánh: Giăng 20:1-22 Câu gốc: Lu-ca 24:5 Họ đang thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Mục đích: Mác 16:6 Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus Na-xa-rét, là Đấng đã

... Đọc tiếp.