01 – VÂNG THEO MẠNG LỊNH CHÚA

Kinh Thánh: I Ti-mô-thê 1:1-11 Câu ghi nhớ: 2 Phi-e-rơ 1:10 Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã; Mục đích: Công-vu 20:28 Anh em hãy giữ  lấy mình, và luôn cả bầy mà

... Đọc tiếp.