01 – BÀI GIẢNG TRÊN NÚI

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ đoạn 6 Mục đích: Ma-thi-ơ 16:27 Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.

... Đọc tiếp.

02 – BÀI GIẢNG TRÊN NÚI

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6 Câu gốc: Ma-thi-ơ 16:27  Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm. I.  SỰ BỐ THÍ 1) Mệnh lệnh của Chúa: Mat 6:1 Hãy giữ, đừng làm sự

... Đọc tiếp.

03 – BÀI GIẢNG TRÊN NÚI

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6 Câu gốc: Ma-thi-ơ 16:27 Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.

... Đọc tiếp.