24. HÃY TÌM, SẼ GẶP!

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:7-8 Câu gốc: Châm-ngôn 8:17 Ta yêu mến những người yêu mến Ta, phàm ai tìm kiếm Ta sẽ gặp Ta Mục đích: Giê-rê-mi 29:13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. 1. Mệnh lệnh và lời hứa của Chúa: Ma-thi-ơ 7:7b Hãy

... Đọc tiếp.