20. SỰ CẦU NGUYỆN ĐẸP LÒNG CHÚA

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 6:5-8 Câu gốc: Phi-líp 4:6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Mục đích: Ma-thi-ơ 6:6 Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa

... Đọc tiếp.