26. ĐỨC CHÚA JÊSUS VÀO THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM

Kinh thánh: Mác 11:1-11 Câu gốc: Lu-ca 19:44 Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng. Mục đích: Ê-sai 55:6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp

... Đọc tiếp.

TÌM ĐẤNG SỐNG TRONG VÒNG NGƯỜI CHẾT

Kinh thánh: Giăng 20:1-22 Câu gốc: Lu-ca 24:5 Họ đang thất kinh, úp mặt xuống đất; thì hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người sống trong vòng kẻ chết? Mục đích: Mác 16:6 Song người nói cùng họ rằng: Đừng sợ chi, các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus Na-xa-rét, là Đấng đã

... Đọc tiếp.