CHÚA NGỰ XUỐNG NƠI CỬA TRẠI

Câu gốc: Xuất 33:9 Vừa khi người vào đó, thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa Trại, và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se. Mục đích: Khải-huyền 3:20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với

... Đọc tiếp.