23. HÃY XIN, SẼ ĐƯỢC

Câu gốc: Giê-rê-mi 33:3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Mục đích: 1 Giăng 5:14 Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu

... Đọc tiếp.