Tải MP3Tải Dàn Bài

Ngày 7:  DÂNG HIẾN

1. Kinh Thánh: Lê-vi-ký 27:30 Phàm thuế một phần mười thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây, đều thuộc về Đức Giê-hô-va; ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va.
Châm-ngôn 3:9 Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; 10 Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và những thùng của con sẽ tràn rượu mới.
Ma-la-chi 3:7 Từ những ngày tổ phụ các ngươi, các ngươi đã xây bỏ luật lệ ta và không vâng giữ. Hãy trở lại cùng ta, thì ta sẽ trở lại cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng các ngươi nói rằng: Bởi đâu chúng tôi sẽ trở lại? 8 Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? mà các ngươi ăn trộm ta. Các ngươi nói rằng: Chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dâng. 9 Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm ta. 10 Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng! 11 Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi; và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. 12 Mọi nước sẽ xưng các ngươi là có phước, vì các ngươi sẽ là đất vui thích, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
Ma-thi-ơ 6:1 Hãy giữ, đừng làm sự công bình mình trước mặt người ta, cho họ đều thấy. Bằng không, thì các ngươi chẳng được phần thưởng gì của Cha các ngươi ở trên trời. 2 Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. 3 Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay tả biết tay hữu làm việc gì, 4 hầu cho sự bố thí được kín nhiệm; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi. (Mat 23:23)
Luca 6:38 Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi; vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.
2. Suy gẫm: Đức Chúa Jesus nói rằng sông nước hằng sống sẽ chảy ra từ trong lòng mình. Là con cái của Chúa, chúng ta hãy là những người ban cho. Chúa Jesus, là Đấng ban cho, đã ban sự sống Ngài cho chúng ta! Đức Chúa Cha đã ban con một của Ngài – là Đức Chúa Jesus cho chúng ta. Giờ đây, khi chúng ta nhận món quà là sự sống đời đời từ Đấng Ban Sự Sống, thì chúng ta đang được kêu gọi để làm theo gương của Ngài: là cho đi. Chúng ta phải tha thứ, phải yêu thương, phải tuôn chảy sông nước sự sống, phải thương xót, phải sống tốt, phải trung thực, phải phục vụ, và phải có tấm lòng rộng rãi. Chúng ta phải là người dâng hiến cho Chúa mỗi đồng tiền chúng ta có được. Tiền lương, tiền thưởng, hoặc tiền bán một thứ gì đó, hoặc một món tiền bất ngờ, thì việc dâng cho Chúa là điều cần làm trước tiên. Vì tất cả những thu nhập đó là đến từ Chúa và Chúa kêu gọi chúng ta tiếp quản nó. Trong sự rộng lượng của Ngài, Ngài cho phép chúng ta giữ lại 90% số đó, và trả lại cho Ngài 10% gọi là tiền dâng. Tiền dâng không phải là tiền tip, nên chỉ tip thay vì dâng hiến phần mười thu nhập là bạn trực tiếp không vâng phục lời Chúa. Theo sách Ma-la-chi đoạn 3, Chúa gọi những người đó là kẻ ăn trộm. Điểm mấu chốt là Chúa không cần số tiền mà bạn đang nắm giữ của Ngài, nhưng Ngài dùng sự dâng hiến để kiểm tra tấm lòng của con cái Ngài – kiểm tra bạn và tôi! Khi không vâng lời Chúa để dâng phần mười có nghĩa là yêu của cải hơn tin cậy Chúa, điều đó cho thấy có một thần tượng đang ở trong lòng. Ăn trộm của Chúa là điều người “bình thường” làm, tôn vinh Chúa bằng sự dâng hiến là việc những người có đời sống bức phá làm. Còn bạn thì thế nào? Bạn thật sự dâng hiến 10% tổng thu nhập của bạn? Bạn có thật vâng phục và tôn vinh Chúa không? Một điều tôi biết là nếu chúng ta muốn tài chính thịnh vượng, chúng ta phải có một sự bức phá trong việc trung tín dâng hiến cho Ngài. Bây giờ là thời điểm để làm điều đó, không còn lý do gì nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 15 =