Tải MP3
Ngày 21: NGỢI KHEN
1. Kinh Thánh: Thi thiên 148-150

2. Suy gẫm: Bạn đã hoàn thành chương trình cầu nguyện kiêng ăn trong 21 ngày. Tôi tin rằng bạn đã gặp được Chúa và Ngài đã bày tỏ sự oai nghi của Ngài cho bạn. Tôi khuyến khích bạn luôn tìm cầu Chúa trong sự cầu nguyện thường xuyên, học Kinh Thánh, và thậm chí kiêng ăn cầu nguyện cho những nhu cầu cần có trong đời sống bạn hay cho hội thánh địa phương. Hãy nhớ rằng những gì bạn làm trong tháng Giêng này là thiết lập các mối quan hệ cho những tháng còn lại của năm. Cứ tiếp tục! Bây giờ hãy dành một vài phút ngợi khen những gì Ngài đã làm, không chỉ cho bạn mà cho cả hội thánh địa phương của bạn. Hãy hát lên cho Ngài vì Chúa thật xứng đáng được chúc tụng và ngợi khen. Cầu xin Chúa ban phước cho bạn, gìn giữ bạn, và sự sáng mặt Ngài chiếu trên bạn. Nguyện sự bình an của Ngài là bình an của bạn, và niềm vui của Ngài cũng là niềm vui của bạn. Nguyện phước lành và sự thương xót đi theo bạn suốt cả năm. Nguyện danh Cha luôn được tôn Thánh và vinh hiển!

3. Trọng tâm cầu nguyện:  Xin Chúa làm cho những buổi lễ thờ phượng bùng nổ đầy năng quyền trong chính cuộc đời bạn và tại hội thánh địa phương của bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − twelve =