Tải MP3Tải Dàn Bài

1. Kinh Thánh:
Ma-thi-ơ 24:12  Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. 13 Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng, thì sẽ được cứu.
Ga-la-ti 6:9 Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.
Gia-cơ 5:11 Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp, và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người; vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ.

2. Suy gẫm:  Với tư cách là cựu huấn luyện viên đua ngựa, tôi đã nhanh chóng học được rằng dù con ngựa chạy thật nhanh ở điểm khởi đầu hay giữa cuộc đua, thì cũng sẽ không đạt được gì cả nếu nó yếu dần khi gần về đích. Giải thưởng luôn dành cho con ngựa về đích trước tiên. Rất nhiều tín hữu bắt đầu rất là năng nổ và hăng say, nhưng thật không may, nhiều người trong số đó không bền đỗ đến cùng. Thế gian đến với họ, ma quỷ cám dỗ họ, và tội lỗi bao vây họ. Sứ đồ Phao lô nói về sự bền đổ trước khi ông đối diện với cái chết “Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, và đã giữ được đức tin.” Bởi điều đó ông công bố: “Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài” (2 Ti-mô-thê 4:7-8). Phao lô đã bền đổ, hoàn tất cuộc chạy, và nhận giải thưởng! Chúng ta hãy cam kết với sự bền đổ và hứa sẽ không bao giờ bỏ cuộc chạy đua tuyệt vời và đáng giá này vì sự vinh hiển của Ngài!

3. Trọng tâm cầu nguyện:
•   Cầu nguyện cho sự bền đổ vượt trội trong sự cầu nguyện, hầu việc Chúa, và trong những cuộc chiến cho Chúa.
•   Cầu xin Chúa quang phòng bạn khi chán nản, thất vọng, mệt mỏi, nghịch cảnh, bách hại, hoặc cám dỗ xảy đến.
•   Cầu nguyện cho sự bền đổ trên hành trình của mình với Chúa.
•   Xin Chúa sự bền đổ vượt trội trong sự hầu việc Chúa cho mọi người trong hội thánh địa phương của bạn để theo đạt được mục đích là sống, yêu mến, và dắt chăn như Đấng Christ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

13 + 5 =