Tải MP3Tải Dàn Bài

 


BÀI 3 – CHÚA ĐÃ NGHE VÀ ĐẾN ĐỂ GIẢI CỨU
Thi-thiên 18:7-11

Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.

NGÀI VẬN HÀNH TRONG THỜI ĐIỂM CHÚNG TA CHƯA THẤY ĐƯỢC
1. Ngài nổi giận kẻ hà hiếp con cái Ngài:
Thi-thiên 18:7 Bấy giờ đất động và rung, nền các núi cũng lay chuyển và rúng động, vì Ngài nổi giận.
Xuất 19:18 Vả, bấy giờ, khắp núi Si-na-i đều ra khói, vì Đức Giê-hô-va ở trong lửa giáng lâm nơi đó; khói ra khác nào khói của lò lửa lớn kia, và cả hòn núi đều rung động cách kịch liệt. (1 Sử-ký 16:21 Ngài không cho ai hà hiếp chúng, Ngài trách phạt các vua vì cớ họ.)
2. Khai phóng lửa của Ngài ra:
Thi-thiên 18:8 Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa hực phát ra từ miệng Ngài, làm cho than cháy đỏ. (2 Sa-mu-ên 22:9c Ngài khiến than hừng đỏ phun ra)
3. Ngài ngự xuống: Thi-thiên 18:9 Ngài làm nghiêng lệch các từng trời, và ngự xuống; Dưới chân Ngài có vùng đen kịt.
4. Ngài đang bay: Thi-thiên 18:10 Ngài cỡi chê-ru-bin và bay, Ngài liệng trên cánh của gió.
5. Ngài che phủ mình bằng bóng tối: Thi-thiên 18:11 Ngài nhờ sự tối tăm làm nơi ẩn núp mình, dùng các vùng nước tối đen và mây mịt mịt của trời, mà bủa xung quanh mình Ngài dường như một cái trại.
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã nghe lời cầu nguyện của con, Ngài là Đấng giải cứu con. Ngài đang hành động một cách rất quyền năng. Ha-lê-lu-gia! con tin cậy nơi Ngài.

Kiểm tra trước khi đi ngủ: Con có làm buồn hay vui Đức Thánh Linh ngày hôm nay?
Nếu làm buồn Đức Thánh Linh: Hãy ăn năn hết lòng và xin sự tha thứ của Chúa Jêsus Christ. Xin Đức Thánh Linh giúp trong ngày mới bởi quyền năng siêu nhiên của Ngài. (Ghi lại kinh nghiệm về sự thất bại)
Nếu làm vui Đức Thánh Linh: Hãy cảm tạ và dâng sự vinh hiển lên cho Chúa với tấm lòng biết ơn và khiêm nhường. (Đánh dấu trong quyển sách nhỏ về những điều Chúa cho đắc thắng)
Tập học thuộc những câu Kinh Thánh, cầu nguyện theo và ứng dụng những câu Kinh Thánh này cho mọi tình huống xảy ra hằng ngày. (Nhờ Đức Thánh Linh giúp học thuộc Thi thiên 18.)

TAKE MORE OF ME AND GIVE ME MORE OF YOU LORD JESUS
Give me more of Your humility, patience, kindness, goodness, love.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 9 =