Tải MP3Tải Dàn Bài


Thi-thiên 18:16-19

Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.
1. Giai đoạn chúng ta cảm nhận được Ngài:
Thi-thiên 18:16 Từ Trên cao Ngài giơ tay ra nắm tôi, rút tôi ra khỏi nước sâu. (Giê-rê-mi 33:3)
2. Chúa giải cứu khỏi kẻ thù nghịch:
Thi-thiên 18:17 Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch có sức lực, khỏi kẻ ghét tôi, vì chúng nó mạnh hơn tôi. (Kẻ mạnh sức: Lu-ca 11:21; Kẻ cướp, giết, và hủy diệt: Giăng 10:10)
3. Chúa nâng đỡ trong ngày gian truân:
Thi-thiên 18:18 Trong ngày gian truân chúng nó xông vào tôi; Nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. (Thi-thiên 51:12)
Hê-bơ-rơ 1:3 Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài, lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật; sau khi Con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu Đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao.
4. Chúa đem ra nơi rộng rãi
Thi-thiên 18:19 Ngài đem tôi ra nơi rộng rãi, giải cứu tôi, vì Ngài ưa thích tôi.
Ê-sai 43:4 Vì Ta đã coi ngươi là quí báu, đáng chuộng, và Ta đã yêu ngươi, nên Ta sẽ ban những người thế ngươi, và các dân tộc thay mạng sống ngươi.
***  Chúa đem ra và đừng quay trở lại:
2 Phi-e-rơ 2:22 Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.

Kiểm tra trước khi đi ngủ: Con có làm buồn hay vui Đức Thánh Linh ngày hôm nay?
 Nếu làm buồn Đức Thánh Linh: Hãy ăn năn hết lòng và xin sự tha thứ của Chúa Jêsus Christ. Xin Đức Thánh Linh giúp trong ngày mới bởi quyền năng siêu nhiên của Ngài. (Ghi lại kinh nghiệm về sự thất bại)
Nếu làm vui Đức Thánh Linh: Hãy cảm tạ và dâng sự vinh hiển lên cho Chúa với tấm lòng biết ơn và khiêm nhường. (Đánh dấu trong quyển sách nhỏ về những điều Chúa cho đắc thắng)
Tập học thuộc những câu Kinh Thánh, cầu nguyện theo và ứng dụng những câu Kinh Thánh này cho mọi tình huống xảy ra hằng ngày. (Nhờ Đức Thánh Linh giúp học thuộc Thi thiên 18.)

TAKE MORE OF ME AND GIVE ME MORE OF YOU LORD JESUS
Give me more of Your humility, patience, kindness, goodness, love.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × one =