Tải MP3Tải Dàn Bài


Thi-thiên 18:32-36
Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.
1. Trang bị lưng:
Thi-thiên 18:32 Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực, và ban bằng đường tôi.
(1 Phi-e-rơ 1:13) Ê-phê-sô 6:14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình,
2. Chân/Đứng đúng vị trí Chúa ban cho mình: Thi-thiên 18:33 Ngài làm cho chân tôi lẹ như chân con nai cái, và để tôi đứng trên các nơi cao của tôi.
3. Tay vững chắc: Thi-thiên 18:34 Ngài tập tay tôi đánh giặc, đến đỗi cánh tay tôi giương nổi cung đồng.
4. Chúa che chở /nâng đỡ/ tôn trọng: Thi-thiên 18:35 Chúa cũng đã ban cho tôi sự cứu rỗi làm khiên; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi, và sự hiền từ Chúa đã làm tôi nên sang trọng.
5. Chúa mở rộng đường; Chân mạnh mẽ: Thi-thiên 18:36 Chúa mở rộng đường dưới bước tôi, chân tôi không xiêu tó.
Cầu nguyện theo: Ê-phê-sô 6:10 Con phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. 11 Con mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 12 Vì Con đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. 13 Vậy nên, Con lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, Con có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, Con được đứng vững vàng. 14 Vậy, Con đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, 15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. 16 Con lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó Con có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17 Con cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. 18 Con nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Con dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Ha-lê-lu-gia! Amen.

Kiểm tra trước khi đi ngủ: Con có làm buồn hay vui Đức Thánh Linh ngày hôm nay?
Nếu làm buồn Đức Thánh Linh: Hãy ăn năn hết lòng và xin sự tha thứ của Chúa Jêsus Christ. Xin Đức Thánh Linh giúp trong ngày mới bởi quyền năng siêu nhiên của Ngài. (Ghi lại kinh nghiệm về sự thất bại)
Nếu làm vui lòng Đức Thánh Linh: Hãy cảm tạ và dâng sự vinh hiển lên cho Chúa với tấm lòng biết ơn và khiêm nhường. (Đánh dấu trong quyển sách nhỏ về những điều Chúa cho đắc thắng)
Tập học thuộc những câu Kinh Thánh, cầu nguyện theo và ứng dụng những câu Kinh Thánh này cho mọi tình huống xảy ra hằng ngày. (Nhờ Đức Thánh Linh giúp học thuộc Thi thiên 18.)

TAKE MORE OF ME AND GIVE ME MORE OF YOU LORD JESUS
Give me more of Your humility, patience, kindness, goodness, love.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 3 =