Tải MP3


Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 21:12-17, Lu-ca 41-48
Mục đích:  Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em (Rô-ma 12:1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen + sixteen =