Tải MP3Tải Dàn Bài
Ngày 11:  LẮNG NGHE
1. Kinh Thánh:
Châm-ngôn 8:32 Vậy, bây giờ, các con ơi! hãy nghe ta; Ai giữ đạo ta lấy làm có phước thay. 33 Khá nghe lời khuyên dạy, và ở khôn ngoan, Chớ nên từ chối nó. 34 Người nào nghe lời ta, Hằng ngày tỉnh thức tại nơi cửa ta, Và chờ đợi ở bên các trụ cửa ta, lấy làm có phước thay
Truyền-đạo 5:1 Khi người vào nhà Đức Chúa Trời, hãy giữ chừng chân mình. Thà lại gần mà nghe, hơn là dâng của tế lễ kẻ ngu muội; vì nó không hiểu biết mình làm ác
Luca 8:15 Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng.
Khải-huyền 2:7  Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong Ba-ra-đi của Đức Chúa Trời. 11 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng: Kẻ nào thắng, sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. 17 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến. 29 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!  3:6 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh! 13 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh! 22 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!
2.  Suy ngẫm: Chúng ta đang sống trong một thế giới rất ồn ào, nơi mà mọi thứ đang hét vào mặt chúng ta để gây chú ý. Những tiếng khóc của trẻ con, âm nhạc mở khắp nơi, tivi mở 24/7, nói chuyện phone, luôn suy nghĩ về cuộc chạy đua, cơ thể chúng ta hoạt động, và đầu chúng ta dồn dập với những sự căn thẳng. Những điều này làm ngăn cản chúng ta nghe tiếng của Chúa. Ô! “tiếng Chúa” – thật tuyệt vời phải không? Chúng ta không chỉ có trách nhiệm mà còn là một đặc ân để nghe tiếng của Ngài. Ý tôi là, Đấng sáng tạo vũ trụ, là Chúa Cứu Thế, là Vua trên muôn vua muốn nói chuyện với chúng ta! Nếu chúng ta gặp khó khăn khi lắng nghe tiếng Ngài thì đó không phải là vì Ngài không nói, mà chỉ vì chúng ta không lắng nghe. Trong thời điểm kỳ diệu này, chúng ta phải mở tai và lòng ra để nghe âm thanh của thiên đàng. Để làm được điều đó, chúng ta phải thường xuyên dành thời gian đến với Ngài, mở lòng ra để lắng nghe Ngài. Ngài nói theo nhiều cách – thông qua thiên nhiên, Kinh Thánh, bài giảng, ân tứ Thánh Linh như sự mặc khải qua lời tiên tri, lời khôn ngoan, trí thức, tiếng lạ và sự thông giải, giấc mơ, khải tượng, tiếng thì thầm của Chúa, sự kiện hoặc biến cố trong ngày. Chúa kêu gọi chúng ta trong mùa này là làm sạch những bụi bặm trong ống dẫn của linh hồn chúng ta, đặt chúng trong cường độ của thiên đàng để nghe Ngài nói. Chúa Jesus đã nói cho 7 hội thánh trong Khải-huyền 2:29 “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!” Ngài còn nói “Chiên ta nghe tiếng ta.” Vâng, Ngài đang nói. Chúng ta hãy cam kết để lắng nghe!
3. Trọng tâm cầu nguyện:
•    Cầu nguyện cho lỗ tai nghe được tiếng của Đức Thánh Linh
•    Xin cho sự thông hiểu rõ ràng
•    Cầu nguyện cho gia tăng khả năng nhận biết được tiếng của Chúa trong rất nhiều tiếng ồn
•    Xin Chúa giúp bạn thường xuyên dành thời gian để ở trong sự hiện diện của Chúa và chờ đợi để nghe những gì Chúa muốn nói với bạn
•    Cầu nguyện cho hội thánh địa phương bạn luôn lắng nghe và hòa hợp với tiếng của Chúa và chỉ làm những điều Chúa bảo họ làm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − ten =