Tải MP3Tải Dàn Bài

1. Kinh Thánh

Gióp 31:1 Tôi đã có lập ước với mắt tôi; Vậy, làm sao tôi còn dám nhìn người nữ đồng trinh?
Êsai 50:4 Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy.

Mathiơ 12:34 Hỡi dòng dõi rắn lục; bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. 35 Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện; nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. 36 Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; 37 vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.
Mathiơ 15:16 Đức Chúa Jêsus hỏi rằng: Các ngươi cũng còn chưa hiểu biết sao? 17 Các ngươi chưa hiểu vật gì vào miệng thì đi thẳng xuống bụng, rồi phải bỏ ra nơi kín sao? 18 Song những điều bởi miệng mà ra là từ trong lòng, thì những điều đó làm dơ dáy người. 19 Vì ttơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn.

2 Cô-rinh-tô 10:4 Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: 5 nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ.

Gia-cơ 3:6 Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy.

2. Suy gẫm:

Tổng thống Donald Trump đang có sứ mệnh xây dựng biên giới cho an ninh quốc gia nhằm ngăn chặn những người nhập cư trái phép và những thứ sai trái nhập vào. Chúng ta cũng phải làm như vậy cho linh hồn chúng ta. Thân thể chúng ta có nhiều cánh cửa để đi vào linh hồn. Những cánh cửa đó là mắt, tai, tâm trí, miệng, và lòng chúng ta. Những gì chúng ta cho phép vào sẽ ảnh hưởng đến chúng ta bằng cách này hay cách khác. Nó sẽ cố gắng thâm nhập sâu vào chúng ta để trở nên hành động khi ra khỏi chúng ta. Nói cách dễ hiểu là: “rác vào thì rác ra; điều thánh sạch vào thì điều thánh sạch ra.” Ông Gióp đã lập giao ước với đôi mắt ông là sẽ không nhìn vào người phụ nữ một cách sai trật – ông đã cam kết để quản trị cửa mắt của ông. Kinh Thánh dạy rằng không tham gia vào những cuộc nói chuyện tục tỉu, giễu cợt, giả ngộ tầm phào, hay những thứ như vậy. Tại sao? Câu trả lời là chúng ta cần bảo vệ cửa tai chúng ta. Kinh Thánh còn dạy chúng ta hãy suy nghĩ về sự vâng phục Chúa. Nói cách khác, chúng ta phải để cho suy nghĩ chúng ta về Lời Chúa và suy gẫm về điều Chúa dạy hơn là những gì mà kẻ thù hay thế gian đang nói. Nếu chúng ta thất bại trong việc canh giữ những cánh cửa này, cửa miệng chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và chúng ta bắt đầu nói ra những suy nghĩ sai lầm. Chúng ta biết rằng chúng ta bị bẫy bởi những lời của miệng chúng ta và rằng sự sống và sự chết là ở trong quyền lực của lưỡi. Để nói đúng, chúng ta phải nhìn thấy đúng, nghe đúng, và nghĩ đúng. Thất bại ở cấp độ này sẽ mở ra cửa ngỏ của lòng chúng ta, đó là một vị trí rất nguy hiểm vì khi tội lỗi ở trong lòng chúng ta, chúng ta sẽ nói những điều tồi tệ hơn vì Kinh Thánh nói “lòng đầy dẫy miệng nói ra.” Đây chỉ là vấn đề thời gian trước khi tội lỗi được diễn ra, và khi tội lỗi đã hành động thì luôn mang lại hậu quả chết người. Một điều chắc chắn cản trở công việc của Đức Chúa Trời là thiếu sự canh giữ linh hồn của chúng ta. Hãy cam kết quản lý và canh giữ các cửa của linh hồn bạn trong năm nay.

3. Trọng tâm cầu nguyện:

• Xin Chúa giúp bạn nhận biết mối đe dọa tại các cửa của linh hồn.
• Cầu xin sự thông sáng để biết bảo vệ các cửa của linh hồn.
• Cầu xin sự nhạy bén để nhận biết “kẻ ác” đang xâm nhập vào linh hồn qua một lối nào đó
• Cầu nguyện cho hội thánh địa phương bạn không ngừng canh giữ và bảo vệ các cửa ngõ linh hồn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + three =