Tải MP3Tải Dàn Bài

1. Kinh Thánh:
Giô-suê 1:7 Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng… 9 Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng.
Thi-thiên 3:5 Tôi nằm xuống mà ngủ; Tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi. 6 Tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bên.
Thi-thiên 27:1 Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi: Tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi: Tôi sẽ hãi hùng ai? 2 Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi, xông vào tôi, Đặng ăn nuốt thịt tôi, Thì chúng nó đều vấp ngã. 3 Dầu một đạo binh đóng đối cùng tôi, Lòng tôi sẽ chẳng sợ; Dầu giặc giã dấy nghịch cùng tôi, Khi ấy tôi cũng có lòng tin cậy vững bền.
Thi-thiên 118:6 Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người sẽ làm chi tôi?
Ê-sai 12:2  Nầy, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi; tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va, chính Đức Giê-hô-va, là sức mạnh của tôi, lời ca tụng của tôi; Ngài đã nên sự cứu rỗi tôi.

2. Suy gẫm: Từ rất lâu quyền lực ma quỉ đã làm cho con cái Chúa không thể nói về Chúa Jesus. Lẽ ra, chúng ta phải là tiếng nói của Đức Chúa Trời, thì nhiều người lại trở nên nhút nhát và câm lặng. Thêm vào đó, họ bị cầm buộc trong nỗi sợ hãi – điều đã làm cho họ bất động và mất năng lực. Câu trả lời duy nhất cho vấn đề này là vì chúng ta thiếu sự can đảm. Sự can đảm là khả năng làm điều gì đó trong lúc chúng ta sợ hãi. Sự can đảm là sức mạnh khi đối mặt với đau đớn hoặc đau buồn, giúp chúng ta đối mặt với khó khăn và nguy hiểm, và sẽ cứ tăng lên khi mọi sự trở nên khó khăn hơn. Sự cảm đảm nghĩa là sẽ không bao giờ được chùng bước hoặc im lặng, luôn tấn tới và không trốn tránh. Chúng ta cần một phép báp-tem với lòng can đảm từ Chúa trong giờ này! Nếu chúng ta mong muốn Đức Chúa Trời ban cho chúng ta những điều như tầm ảnh hưởng, sự tác động, thu hoạch và sức mạnh, chúng ta phải sẵn sàng chứng tỏ sự can đảm vô song của mình. Hãy dành thời gian này để cầu xin Đức Chúa Trời ban thêm lòng can đảm và cam kết đi tới bất cứ nơi nào bạn cần đi bất chấp sự hăm dọa, sợ hãi, dối trá, và những mối đe dọa mà quyền lực ma tối tăm đưa đến.

3. Trọng tâm cầu nguyện:
•   Cầu xin Chúa ban cho lòng can đảm, nhận lấy và chiếm hữu nó như một di sản.
•   Xin Chúa giúp bạn nhận biết quyền lực chống nghịch Chúa đang hoạt động trong thời gian này.
•   Cầu xin Chúa giúp bạn vượt qua nổi sợ hãi và nhận biết rằng sự sợ hãi không đến từ Chúa vì Ngài không ban sự sợ hãi.
•   Cầu xin Ngài giúp bạn đứng vững trong Ngài trước mọi cảnh ngộ.
•   Cầu nguyện cho hội thánh địa phương bạn thêm can đảm hơn bao giờ hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − six =