Tải MP3Tải Dàn Bài

1. Kinh Thánh:
Lê-vi Ký 6:12  Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn luôn, không nên tắt. Mỗi buổi sáng thầy tế lễ sẽ lấy củi chụm lửa thêm, sắp của lễ thiêu lên trên, và xông những mỡ về của lễ thù ân tại đó. 13 Lửa hằng cháy luôn luôn trên bàn thờ, chẳng nên tắt.
Ma-thi-ơ 3:11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.
Công-vụ 2:3 Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. 3 Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí.
Hê-bơ-rơ 12:29 vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt.

2. Suy gẫm: Chúng ta cần lửa! Các thầy tế lễ thời Cựu Ước đã được hướng dẫn là không bao giờ để lửa tắt trên bàn thờ trong nơi thánh. Họ phải giữ nó cháy liên tục. Theo Tân Ước, các tín hữu là thầy tế lễ, vì vậy bây giờ chúng ta phải có trách nhiệm giữ lửa luôn cháy. Đức Chúa Trời là người làm phép báp tem bằng lửa Thánh Linh. Tại nơi phòng cao trong ngày lễ Ngũ Tuần, Chúa Thánh Linh hiện đến như những ngọn lửa trên đầu lưỡi các thánh đồ. Đức Chúa Trời của chúng ta là ngọn lửa luôn giúp đỡ chúng ta được bùng cháy và cháy cho Ngài. Vậy làm thế nào để chúng ta có được ngọn lửa mới và sống động trong thời khắc giao mùa! Nếu trong hành trình theo Chúa của bạn nhàm chán và mất phương hướng, bạn cần lửa. Nếu số tín đồ đi nhà thờ bị giảm xuống, bạn cần lửa. Nếu bạn thấy mình đang vật lộn để có được ước muốn cầu nguyện và đọc Lời Chúa, bạn cần lửa. Nếu bạn vật lộn với tội lỗi, bạn cần lửa. Nếu bạn ít đi nhà thờ, bạn cần lửa. Nếu bạn không thường xuyên nói với người khác về Chúa Jêsus, bạn cần lửa. Nếu muốn ma quỷ không làm phiền bạn, bạn cần lửa. Nếu bạn không trở nên giống như Chúa, bạn cần lửa. Bạn ơi, ngọn lửa đó sẽ làm mồi cháy trong bạn. Lửa đó sẽ bao phủ bạn và sẽ đưa bạn đến hành động. Nếu ngọn lửa trong bạn mạnh sẽ làm cho người khác được bùng cháy. Các nhà truyền giảng phục hưng thành công của thế kỷ trước và là người tiên phong của phong trào Giám Lý, John Wesley, nói: “Hãy đốt sáng mình với niềm đam mê và mọi người sẽ đến từ hàng dặm xa xôi để xem và nghe về bạn.” William Booth đã viết một bài hát nói rằng, “Chúa là ngọn lửa tinh khiết, hãy đốt cháy chúng con.” Và ông nói,” Xin hãy ban lửa của Ngài… ngay giờ này!” Tôi tin rằng ngọn lửa tuyệt vời ấy sẽ đến trong thời khắc này cho những ai ước ao nó với niềm đam mê xác quyết. Hãy tìm cầu điều ấy!

3. Trọng tâm cầu nguyện:
•   Xin Chúa đốt cháy bạn với ngọn lửa thánh Ngài.
•   Cầu xin Chúa giúp cho lửa Thánh Linh Ngài luôn bùng cháy trong bạn và không bao giờ tắt.
•   Xin Chúa làm cho bạn tràn ngập niềm đam mê và lòng sốt sắng cho vương quốc của Ngài được bành trướng.
•   Xin Lời của Ngài giống như lửa cháy trong xương cốt bạn mà bạn không thể kìm lại và không thể kiểm soát được.
•   Xin cầu nguyện cho lửa năng quyền Chúa luôn hiện diện trong hội thánh địa phương của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × two =