QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU THAY

Câu gốc: Ê-xê-chi-ên 22:30 Ta đã tìm một người trong vòng chúng nó, đặng xây lại tường thành, vì đất mà đứng chỗ sứt mẻ trước mặt Ta, hầu cho Ta không hủy diệt nó; song Ta chẳng tìm được một ai. 1. Ý muốn của Chúa về sự cầu thay: vọng canh nơi để

... Đọc tiếp.