01 – QUYỀN NĂNG CỦA BÁP-TEM

QUYỀN NĂNG CỦA BÁP-TEM Ma-thi-ơ 3:13-17 Câu ghi nhớ: Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa

... Đọc tiếp.

03 – ĐẮC THẮNG KẺ CÁM DỖ

03 ĐẮC THẮNG KẺ CÁM DỖ (Ma-thi-ơ 4:1-11; Khải 12:7-12) Câu ghi nhớ: Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng

... Đọc tiếp.

BÀI 12 – CẢM TẠ VÀ TÔN CAO DANH CHÚA

CẢM TẠ VÀ TÔN CAO DANH CHÚA Thi-thiên 18:46-50 Câu ghi nhớ: Gia-cơ 1:25  Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm

... Đọc tiếp.